Kadra

Bożena Zasłona

Funkcja: Nauczyciel, Dyrekcja

Pełni funkcję dyrektora szkoły; nauczyciel języka polskiego.

Agata Piwowarska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

wychowawca klasy III

Justyna Kulesza

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

wychowawca klasy II

Anna Rojek

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

wychowawca klasy I

Danuta Mróz

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel, Bibliotekarz

nauczyciel przyrody, wychowania fizycznego i geografii; opiekun biblioteki

Jolanta Samselska

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

nauczyciel oddziału przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej

Iwona Hawryluk-Wdowiak

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

nauczyciel matematyki, muzyki, wychowawca klas VI-VII

Katarzyna Stysiak

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Nauczyciel języka angielskiego, wychowawca klasy VIII

Danuta Małaszek

Funkcja: Nauczyciel

opiekun szkolnej biblioteki, nauczyciel historii

Wiktor Owsiak

Funkcja: Psycholog

szkolny psycholog

Marzena Kulesza

Funkcja: Pedagog

Pedagog szkolny i nauczyciel fizyki

Remigiusz Kluska

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel chemii

Mariola Maksiak

Funkcja: Nauczyciel

Piotr Glen

Funkcja: Administracja

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Piotr Rydzewski

Funkcja: Nauczyciel

Ewelina Wujkowska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

wychowawca klas IV-V

Adela Kaczyńska

Funkcja: Nauczyciel

Justyna Karłowicz-Giedyk

Funkcja: Logopeda

Anna Dąbkowska

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel wspomagający

Damian Małkowski

Funkcja: Nauczyciel

ksiądz, nauczyciel religii