Filmy

Miniatura video

Nie daj się 8 - film edukacyjny - wykręć numer

Program profilaktyczny „Nie daj się" dla dzieci w wieku 10-12 lat jest propozycją z zakresu pierwszorzędowej profilaktyki przemocy fizycznej, psychicznej i seksual¬nej. Przygotowane materiały skierowane są do wszystkich uczniów -- niezależnie od ich indywidualnych doświadczeń. Proponowany program ma dostarczyć dzieciom wiedzy na temat różnych form krzywdzenia, nauczyć rozpoznawania sytuacji niebez¬piecznych i poszukiwania pomocy i wsparcia. Głównym elementem programu jest film DVD, którego główni bohaterowie (chłopiec i dziewczyna) przedstawiają różne rodzaje trudnych sytuacji związanych z zagrożeniami oraz sposoby radzenia sobie z nimi. Film podzielony jest na dziewięć modułów tematycznych, m.in. przemoc fizyczna, psychiczna, emocjonalna, przemoc w domu, bezpieczeństwo w Internecie, trudne emocje, oferta pomocy telefonicznej dla dzieci, prawa dziecka. Materiał filmowy stanowi podstawę do realizacji jedno lub dwugodzinnych zajęć edukacyjnych. Program „Nie daj się" został opracowany jako pomoc dydaktyczna dla nauczycieli starszych klas szkoły podstawowej (uczniowie w wieku 10-12 lat). W skład programu wchodzą: film edukacyjny DVD, scenariusz zajęć, materiały po¬mocnicze dla nauczycieli oraz zeszyty ćwiczeń dla uczniów. Autorem programu profilaktycznego „Nie daj się" jest Fundacja Dzieci Niczyje.

Zobacz film »

Miniatura video

Nie daj się 4 - film edukacyjny - siecio-zagrożenia

Program profilaktyczny „Nie daj się" dla dzieci w wieku 10-12 lat jest propozycją z zakresu pierwszorzędowej profilaktyki przemocy fizycznej, psychicznej i seksual¬nej. Przygotowane materiały skierowane są do wszystkich uczniów -- niezależnie od ich indywidualnych doświadczeń. Proponowany program ma dostarczyć dzieciom wiedzy na temat różnych form krzywdzenia, nauczyć rozpoznawania sytuacji niebez¬piecznych i poszukiwania pomocy i wsparcia. Głównym elementem programu jest film DVD, którego główni bohaterowie (chłopiec i dziewczyna) przedstawiają różne rodzaje trudnych sytuacji związanych z zagrożeniami oraz sposoby radzenia sobie z nimi. Film podzielony jest na dziewięć modułów tematycznych, m.in. przemoc fizyczna, psychiczna, emocjonalna, przemoc w domu, bezpieczeństwo w Internecie, trudne emocje, oferta pomocy telefonicznej dla dzieci, prawa dziecka. Materiał filmowy stanowi podstawę do realizacji jedno lub dwugodzinnych zajęć edukacyjnych. Program „Nie daj się" został opracowany jako pomoc dydaktyczna dla nauczycieli starszych klas szkoły podstawowej (uczniowie w wieku 10-12 lat). W skład programu wchodzą: film edukacyjny DVD, scenariusz zajęć, materiały po¬mocnicze dla nauczycieli oraz zeszyty ćwiczeń dla uczniów. Autorem programu profilaktycznego „Nie daj się" jest Fundacja Dzieci Niczyje.

Zobacz film »